Невиждани досега микроби, заключени в леден лед, могат да предизвикат вълна от нови пандемии, ако бъдат освободени

Ново проучване откри стотици нови микроби в топящите се ледници, някои от които потенциално биха могли да бъдат патогенни. (Кредитно изображение: Shutterstock)

(отваря се в нов раздел)

Изумени учени са открили повече от 900 невиждани досега вида микроби, живеещи в ледниците на Тибетското плато. Анализът на геномите на микробите разкри, че някои имат потенциала да породят нови пандемии, ако бързото топене, причинено от изменението на климата, ги освободи от техните ледени затвори.

В ново проучване изследователи от Китайската академия на науките взеха проби от лед от 21 ледника на Тибетското плато, регион с голяма надморска височина в Азия, вклинен между планинската верига на Хималаите на юг и пустинята на юг. Такламакан на север . След това екипът секвенира ДНК микроскопични организми, заключени вътре в леда, създавайки масивна база данни от геноми на микроби, които те нарекоха Геном на тибетския ледник и генен каталог (TG2G). Това е първият път, когато микробна общност, скрита в ледник, е генетично секвенирана.

Add Comment