„Голямото затъмняване“ на Бетелгейзе имаше малко вероятен наблюдател: японски метеорологичен спътник

Астрономите имат нов начин за изучаване на звездите: възползвайки се от метеорологичните спътници, обикалящи около Земята.

Това е заключението на нов документ, който включва нови данни от японски метеорологичен спътник, който случайно е наблюдавал червения супергигант. Бетелгейзе през период на необяснимо затъмняване. Случайните наблюдения могат да означават нов инструмент за астрономите, които се опитват да разберат как червен супергигант губи маса и в крайна сметка експлодира като свръхнова.

Add Comment